Ramowy program dnia

Ramowy Plan Dnia*
7:00 – 8:00 – schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym,
8:00-8: 30 – poranna gimnastyka, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne, gry dydaktyczne
8:30 – 9:00 śniadanie: czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
9.00 – 9:30 zajęcia dydaktyczne prowadzone zgodnie z planem pracy opiekuńczo-wychowaczej opracowanym na podstawie podstawy programowej i zatwierdzonego programu wychowania
9.30 – 11.30 – zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe
11:30 – 12:00 obiad I danie – zupa
czynności samoobsługowe; ćwiczenia umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się
12:00 – 13:45 relaksacja, leżakowanie, odpoczynek
13:45 – 14:15 obiad II danie
czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku
14:15 – 15:15 zabawy integracyjne
gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym
15:15-15.30 – podwieczorek, czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku
15:30-17:00 – rozchodzenie się dzieci, prace porządkowe, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia,

*plan poglądowy – godziny mogą ulec zmianie

children.png