Kodeks przedszkolaka

Kodeks przedszkolaka obowiązujący w naszym przedszkolu

1. Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.
2. Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy i zajęć edukacyjnych.
3. Szanuję własność cudzą i wspólną.
4. Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.
5. Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.
6. Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości.
7. Pomagam innym młodszym i mniej sprawnym kolegom.
8. Próbuje samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.
9. Stosuję formy grzecznościowe: „proszę”, „dziękuje”, „przepraszam”.
10. Wiem, że w punkcie przedszkolnym jestem po to, aby nauczyć się wszystkiego co będzie mi potrzebne w szkole.

babysitter.png