Opłaty

Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne miesięczne: 350 zł
Całodzienne wyżywienie: według aktualnie obowiązującego cennika

Płatne najpóźniej do 5-go dnia miesiąca za dany miesiąc.

babysitter2.png